Налагодження верстата

Налагодження верстата – це підготовка технологічного обладнання та оснастки до виконання певної технологічної операції. Для цього налагоджують кінематичні ланцюги верстата, встановлюють у потрібне положення рукоятки керування коробки швидкостей, коробки подач та інших органів верстата, підбирають та встановлюють змінні зубчаті колеса, копіри, упори та інше.

Для більшості металоріжучих верстатів незалежно від їх складності, методика наладки однакова. Вона складається у повідомленні виконавчим органом верстата узгодженим друг з другом рухів для обробки певних деталей. Налагодження верстата потребує розрахунку передаточного відношення органа налагоджування швидкостей ланцюга для отримання заданої частоти обертання шпинделя та передаточного відношення органа наладки ланцюга для здійснення заданої подачі.

Наладка токарного верстата з ОСК Налагодження верстата виконується наладником у такій послідовності:

- згідно з розробленим технологічним процесом підбирають інструмент, перевіряють правильність виконаної за-точки, надійність кріплення пластинок; різальний інструмент закріплюють у робочих позиціях інструментальної головки;

- шляхові кулачки встановлюють на поздовжній і поперечній лінійках;

- встановлюють затискний або повідковий патрон і центри; перевіряють надійність кріплення заготовки, за необхідності кулачки патрона розточують;

- перевіряють роботоспроможність робочих органів верстата на холостому ходу в ручному режимі;

- перевіряють справність сигналізації на пульті керування;

- вводять клавішами керуючу програму в електронну пам'ять пульта;

--перевіряють правильність складання програми, відпрацьовуючи її без установлення заготовки, у покадрово-му режимі;

- обробляють пробну заго товку, вимірюють одержану пробну Налагодження верстата деталь і в разі необхідності у програму вносять корективи;

- готову деталь пред'являють у ВТК; нападник інструктує оператора, в його присутності оператор виконує обробку перших 3...5 деталей; якщо оператор досить кваліфікований, то наладку виконує самостійно;

- верстат вмикають за допомогою ввідного автомата, для чого рукоятку переміщують у верхнє положення; після вмикання вхідного автомата на пульті загоряється лампочка над клавішею 18; потім натискують клавішу 18, при цьому в усіх віконцях індикаторів II і III висвічуються нулі; вимикання ввідного автомата здійснюють поворотом рукоятки у нижнє положення;

- зафіксовують вихідну точку супорта, положення якої визначається положенням кінцевих вимикачів; для цього встановлюють режим ручного керування (клавіша 12), після Налагодження верстата натискування на клавішу починає мигати лампочка ручного режиму.

Для задання нульової точки, тобто нуля координат деталі, необхідно визначити фактичне положення вершини різця відносно верстата і ввести ці дані в систему керування:

1) встановити робочу подачу Р, за якої здійснюється вихід у вихідну точку, наприклад РЗО;

2) увімкнути головний привід (МЗ); установити діапазон частот обертання шпинделя М38 (39, 40);

3) натиснути клавішу 16 (режим розмірного прив'язування);4) за допомогою клавіш ручного керування координатами каретку супорта перемістити до наїзду на кінцевий вимикач (по осі X); для повтору циклу по осі Z потрібно знову натиснути на клавішу 16;

5) вивести інструмент у робочу позицію, тобто набирати адресу Т з відповідним номером Налагодження верстата позиції.


2.4.Прив'язка інструменту до системи відліку

Перед початком обробки деталі оператор повинен виконати прив'язку пристрою до параметрів верстата, системи відліку до верстата, інструмента до системи відліку й системи відліку до деталі.

Прив'язку пристрою ОСК здійснюють шляхом введення в його пам'ять параметрів верстата в режимах "Введення" (основному) і "Введення констант" (допоміжному).

Для введення параметрів необхідно виконати такі операції: натиснути послідовно клавіші 5 (введення), 2 (введення констант), 13 (скидання пам'яті), № (номер параметра); набрати на клавіатурі 001 (числове значення номера першого параметра); натиснути клавішу Р (параметр), набрати на клавіатурі числове значення параметра, що відповідає його номеру. Номер параметра і його числове значення висвічується у Налагодження верстата шостому рядку екрана БВСІ. Потім слід натиснути клавішу 20 (введення даних). Після того як номер параметра і його числове значення введено в пам'ять, вони стираються з екрана, а на ньому висвічується порядковий номер наступного параметра.

Потім, починаючи з натискання клавіші Р (параметри), у такій же послідовності вводяться числові значення решти параметрів.

Для індикації параметрів верстата (послідовного введення їх на екран БВСІ) необхідно натиснути клавіші 5 (введення), 2 (введення констант), Р (параметр), 9 (зсув кадру).

Після кожного натискання клавіші 9 висвічується наступний параметр. Про закінчення кількості параметрів сигналізує напис КР на екрані БВСІ.

Прив'язку системи відліку до верстата здійснюють шляхом переміщення різцетримача Налагодження верстата у фіксоване положення. Прив'язку виконують в основному режимі "Ручне керування" і в допоміжному "Вихід у фіксоване положення верстата".

Фіксоване положення (ФП) визначається положенням кінцевих вимикачів, змонтованих на супортній групі верстата, і кулачків 1, 2, що знаходяться в пазах лінійок поперечного і поздовжнього переміщен. Кулачки 1 служать для подання команди про попереднє сповільнення швидкості переміщення при підході до ФП, а кулачки 2 - для подання команди про досягнення ФП. Для виходу різцетримача у ФП необхідно натиснути клавішу 4 (ручне керування). Над клавішею засвітиться лампочка, а у першому рядку екрана БВСІ висвітиться "Ручне керування". Далі натиснути клавішу 16 (фіксоване положення). Над клавішею засвітиться лампочка, а у першому Налагодження верстата рядку екрана БВСІ висвітиться ФП. Потім необхідно натиснути клавішу 17 (пуск). Над нею засвічується лампочка по координаті X. Напрям руху від осі шпинделя до оператора. При досягненні положення, яке визначається кінцевими вимикачами, рух по координаті Х припиняється і починається рух по координаті Z у напрямі до шпинделя. При досягненні положення, що визначається кінцевим вимикачами, рух по координаті Z припиняється. Вимикається світлова сигналізація над клавішею 16 , а на екрані БВСІ (четвертий і п'ятий рядки) висвічуються цифри, що характеризують координати фіксованого положення.


2.5. Порядок введення керуючої програми

Для уведення КП варто нажати клавіші 5 (уведення), 13 (скидання пам'яті), N (номер кадру) і набрати номер Налагодження верстата першого кадру програми.

Набір і уведення провадиться послідовно по кадрам. Програма, що набирається, висвічується на екрані БВСІ в шостому, сьомому й восьмому рядках. Під час набору останню фразу можна стерти натисканням клавіші 11 (чищення). Набраний кадр уводиться у пам'ять натисканням клавіші 5 (уведення) і стирається з екрана БВСІ, де автоматично висвічується номер наступного кадру й т.д. Якщо програма закінчена, тобто набраний кадр, що містить слово М02, то в правому куті першого рядка екрана БВСІ висвічується КП (кінець програми).

Для продовження роботи в раніше перерваному режимі уведення програми необхідно нажати клавіші 5 (уведення), 1 (пошук кадру) і набрати номер останнього кадру раніше уведеної програми Налагодження верстата. Потім натискають клавішу 9 (зрушення кадру). На екрані БВСІ висвітиться останній кадр уведеної програми. При повторному натисканні клавіші 9 шостий, сьомий і восьмий рядки екрана БВСІ стираються, висвічується наступний номер кадру.

Для індикації уведеної у пам'ять пристрою програми необхідно нажати клавіші 5 (уведення) і 9 (зрушення кадру). У цьому випадку перший кадр програми висвічується на екрані БВСІ. Послідовними натисканнями клавіші 9 висвічуються наступні кадри.

У випадку закінчення програми при подальшому натисканні клавіші 9 індикація знову починається з першого кадру.

Для перегляду програми з певного кадру необхідні дії, аналогічні виконуваним при продовженні уведення програми з певного кадру. Перегляд програми продовжують натисканням клавіші 9 .


documentacmltnt.html
documentacmmayb.html
documentacmmiij.html
documentacmmpsr.html
documentacmmxcz.html
Документ Налагодження верстата